Transparant reorganiseren door gebruik van IT-tools

Een reorganisatie of fusie is altijd een bron van onrust, onzekerheid en levert veel spanning op bij medewerkers en management. De mate en duur hiervan kan beperkt worden door transparant en besluitvaardig te handelen tijdens het reorganisatieproces. De inzet van specifiek voor reorganisaties ontworpen software draagt bij aan een soepel verlopend reorganisatieproces en verlaagt de kosten die met de reorganisatie gemoeid gaan.

Lees verder