e-HRM projectmanagement

Wij zorgen voor implementatie en integratie van HRM software & tools. Daarbij realiseren wij de optimale IT oplossing voor uw HR werkprocessen.

Wij:

behartigen uw belangen binnen implementatie- en migratietrajecten

integreren in samenwerking met uw leveranciers systemen en tools

realiseren koppelingen tussen systemen, websites en portals

stellen werkinstructies op voor dagelijks gebruik en functioneel beheer

Wij zijn gespecialiseerd in e-HRM projectmanagement op het gebied van recruitment, interne mobiliteit, outplacement en reorganisaties, voor zowel bureaus, bedrijfsleven als overheid.

Wilt u ook de voordelen van e-HRM (beter) benutten?