Zorg bij reorganisaties ook goed voor de achterblijvers

Bij reorganisaties gaat vaak alle aandacht uit naar de (potentieel) boventalligen. Erg belangrijk, het verlies van een baan raakt mensen erg. Maar voor de achterblijvers breekt ook een minder prettige periode aan. Collega's vertrekken vanwege boventalligheid of op eigen initiatief om aan de onzekerheid te ontsnappen. Werkdruk ligt een stuk hoger omdat het werk veelal met minder mensen verricht moet worden. Daarnaast vergt een reorganisatie veel energie van alle betrokkenen.

Eerder verscheen op Management Team het artikel "Denk bij ontslag ook aan de achterblijvers". De belangrijkste tips die daarin werden gegeven:

  1. Geef tijd
  2. Constant communiceren
  3. Leidinggevenden trainen
  4. Inspraak voor medewerkers
  5. Gezamenlijke targets en incentives
  6. Retentiebonus
  7. Investeer

In het artikel worden de tips toegelicht.

Een transparant proces en heldere communicatie richting zowel boventalligen als achterblijvers is erg belangrijk. In het artikel "Begrip voor de dip"  op Intermediair PW wordt het onderzoek "Reorganisaties en het survivor syndroom: vormen survivors een vergeten groep?" van Marleen van den Boom van de Universiteit van Tilburg aangehaald:

Dat begint al bij het uitleggen van de reden van de reorganisatie en de manier waarop deze plaatsvindt. Belangrijk, want werknemers hebben behoefte aan procedurele rechtvaardigheid, stelt zij. Vandaar dat volgens Aan den Boom het survivor-syndroom eerder ontstaat bij organisaties die reorganiseren om nóg efficiënter en winstgevender te worden dan bij bedrijven die dat doen uit bittere noodzaak omdat zij in financiële moeilijkheden zitten. In het laatste geval ervaart de werknemer de reorganisatie eerder als rechtvaardig en accepteert deze sneller.

Het onderzoek van Marleen van den Boom is zeker het lezen meer dan waard. Het effect van herhaalde reorganisaties op het survivor-syndroom is iets om bij stil te staan voordat een reorganisatie om efficiencyreden wordt gestart. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren welke impact een reorganisatie op achterblijvers kan hebben en hoezeer het door werkgevers wordt onderschat.