Nieuw HRM systeem? Vragen die je jezelf zou moeten stellen

De Corona-jaren waren spannend. Projecten en investeringen zijn soms tijdelijk “on hold” gezet in afwachting rustiger tijden. Zeker als je de afgelopen tijd belangrijke investeringen hebt gemeden, is het tijd voor een herevaluatie van je huidige e-HRM oplossing.

Een aantal belangrijke vragen die je (jezelf) daarbij zou moeten stellen:

Heb ik mijn HR processen goed in kaart?

Het is belangrijk dat je HR processen eenduidig en helder beschreven zijn. Verwacht niet dat software dit voor je gaat regelen of totstandkoming gaat versnellen. De leveranciers van e-HRM systemen verwachtten dat dit op orde is. Als er geen consensus is over een werkwijze, zorgt dit voor een onnodig lang implementatietraject en weerstand bij de toekomstige gebruikers.

Welke functionaliteit heb ik nu werkelijk nodig?

In de afgelopen jaren heeft er een ware concurrentiestrijd gewoed in de markt van e-HRM tools. Dat heeft zich op twee aspecten toegespitst: prijs en “features”. Beiden moet je niet als doorslaggevend hanteren. Ik merk dat er een flinke mismatch is ontstaan tussen geboden functionaliteit en datgene wat daadwerkelijk wordt gebruikt. Zelden zullen organisaties gebruik maken van alle mogelijkheden. Belangrijker is de vraag: is de juiste functionaliteit aanwezig en hoe is die ge├»mplementeerd? Is het systeem gebruiksvriendelijk of is er een feature-jungle ontstaan waar gebruikers geen raad mee weten?

Is een nieuw systeem noodzakelijk?

Na implementatie komt onderhoud en doorontwikkeling vaak op een laag pitje te staan. Kennis verwatert door verloop van personeel. Opeens werkt het systeem niet meer voor de organisatie. Een nieuw HRM systeem is een optie. Opnieuw verankeren van het huidige systeem binnen de organisatie is de andere optie. Investeren in wat consultancy en training, (evt. met een update van de software) kan een kostbare migratie voorkomen.

Dit is uiteraard geen uitputtende lijst met vragen die je jezelf of je leverancier zou moeten stellen. Het zijn wel vragen die niet vaak genoeg gesteld worden. Veel succes met een eventuele pakketselectie!