Debunking the myths of HR technology

Martin Ratelband van B/E Aerospace (leverancier van interieuronderdelen van vliegtuigen) vertelt op hoofdlijnen hoe hun migratie naar een nieuw, geïntegreerd HR-systeem (SuccessFactors van SAP) is verlopen en tegen welke misvattingen zij daarbij zijn aangelopen. Aanleiding voor de migratie was de groei en verdere internationalisering van het bedrijf. In elk land was HR op een eigen manier ingericht, deels ook veroorzaakt door de overname van bedrijven.

B/E Aerospace wilde hun positie binnen de markt verstevigen. Meer innovatie, beter gebruik van lokaal aanwezige skills binnen globale teams en het introduceren van een meer performance gerichte cultuur waren daarbij de speerpunten. De systeemeisen die daaruit volgenden:

  • Een centrale database
  • Voldoen aan lokale wetgeving
  • Beperkte kosten voor implementatie en service
  • Geïntegreerd systeem (één systeem voor recruitment, onboarding, succession planning e.d.)
  • Schaalbaar (toekomstige eisen kunnen verschillen van de huidige situatie)
  • Korte implementatietijd

Bij de invoering zijn zij gestart met het recruitmentproces omdat dit de meeste strategische voorsprong opleverde, gevolgd door onboarding. Martin geeft aan dat dit project hem veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd. De grootste eyeopeners zijn:

Er is geen ideale oplossing

Er is geen enkele oplossing die functioneel voor 100% aansluit bij je organisatie. Daar heeft hij slapeloze nachten van gehad. Een partnership met je leverancier is belangrijk. Door de mismatch als een gezamenlijk probleem te zien, kun je problemen op een bevredigende manier oplossen.

Er is geen groot projectteam nodig

Het projectteam bestond uit slechts 3 personen, die samenwerkten met de verschillende materiedeskundigen op de momenten waarop er specifieke kennis van de verschillende HR-processen nodig was.

Het is niet nodig alle functionaliteit te gebruiken

Het is geen gemis als er functionaliteit onbenut blijft. Niet elke module biedt een even grote bijdrage aan de businesscase. Vaak is de organisatie zelf nog niet ver genoeg om een volgende stap binnen hun HR processen te nemen.