Chris Hoyt vertelt hoe Pepsico binnen recruitment omgaat met “Big Data”. De term “Big Data” wordt te pas en te onpas rondgestrooid. Als Chris Hoyt vraagt wie de term moe is, steekt een groot deel van de zaal hun hand op. Toch gaat zijn sessie over de manier waarop PepsiCo omgaat met de informatie die zij rondom recruitment verzamelt.

Recruitment rapportagetool

PepsiCo heeft in samenwerking met Broadbean een rapportagetool ontwikkeld die inzicht geeft in de behaalde resultaten m.b.t. pageviews, sollicitaties, interviews en aanstellingen. Chris neemt het publiek op gedetailleerde wijze mee door het systeem op basis van iPad screenshots. De gewenste informatie kan worden gefilterd op recruiter, hiring manager, land en periode. Over de daaruit voortvloeiende informatie toont de tool op geaggregeerd en detailniveau informatie over herkomst, kwaliteit en kosten.

Diversiteit

Elk land hanteert een eigen diversiteitsbeleid, afhankelijk van de lokaal geldende regelgeving. In de VS vragen zij aan de sollicitanten of zij zich tot een van de doelgroepen vinden behoren. Door vervolgens de cijfers m.b.t. sollicitaties te vergelijken met de van interviews en aanstellingen, kan worden achterhaald of de achtergrond mogelijk van invloed is geweest op het verloop van het proces.

De funnel

Op basis van de eerder genoemde filtermogelijkheden toont het systeem de “funnel”: de aantallen pageviews, sollicitaties, interviews en aanstellingen met elkaar vergeleken. Per processtap is meteen aangegeven welke kosten hiermee gemoeid zijn. Hierbij worden overigens de kosten van de recruiters zelf niet meegenomen.

Media analyse

De performance van media is een belangrijk om de effectiviteit en de “time to hire” van je wervingsactiviteiten te kunnen voorspellen. De tool geeft dit weer in een scatterdiagram: de horizontale as geeft de kwaliteit van de kandidaten weer en de verticale as de gemiddelde kosten. Hierop worden de mediakanalen ingeplot waarbij de grootte van de bolletjes de “velocity” (aantal sollicitanten in de eerste 72 uur) weergeeft. Dit soort informatie is trouwens goed om achter de hand te hebben als je contractverlengingen met jobboards gaat bespreken.

Recruiterperformance

Vergelijkbare informatie kan ook op het niveau van recruiters worden uitgerekend. Belangrijke kengetallen die dit oplevert: gemiddelde kosten per aanstelling, time to hire en workload. Chris zegt dit niet in functioneringsgesprekken te gebruiken, maar wel voor het signaleren van pieken en dalen en het controleren van de workload.