Resultaten gebruikersonderzoek recruitmentsystemen

Werf& heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van recruitmentsystemen. Daarbij hebben 440 respondenten aangegeven hoe zij hun huidige systeem gebruiken en welke overwegingen zij maken bij het kiezen van een nieuw recruitmentsysteem. De resultaten van het gebruikersonderzoek bevatten een aantal interessante conclusies.

Budget

Een relatief klein aantal respondenten (28%) geeft aan een budget te hebben, specifiek voor het recruitmentsysteem. In een vervolgvraag wordt gepolst welk percentage van het budget voor arbeidscommunicatie en recruitment aan het recruitmentsysteem wordt besteed. Een derde geeft aan meer dan 10% daaraan uit te geven. Een kwart verwacht in 2011 meer te investeren in hun recruitmentsysteem.

Efficiency

De belangrijkste redenen om een recruitmentsysteem te gebruiken blijken: “Efficiency”, “Beheersbaar maken van recruitment” en “Procesoptimalisatie”. Keuzes waarin onderling te veel overlap is. Het feit dat deze drie antwoorden op plaats 1 t/m 3 staan, geeft wel aan dat efficiency verreweg de belangrijkste reden is om met een recruitmentsysteem te werken. Frappant is dat slechts 44% aangeeft rapportages te gebruiken om de effectiviteit van de recruitmentsite en het recruitmentsysteem te meten.

Factoren aanschaf nieuw recruitmentsysteem

Bij het uitzoeken van een nieuw recruitmentsysteem wordt er vooral gelet op de functionaliteit, gevolgd door de prijs. Een goede integratie met de recruitmentsite wordt ook belangrijk gevonden. Gebruiksgemak voor de recruiters zelf wordt vrij vaak door de respondenten in de top drie geplaatst. Opvallend is dat de sollicitatie-ervaring voor de kandidaten nogal onbelangrijk wordt gevonden. De servicegerichtheid van de leverancier speelt geen rol. Ik vermoed dat de respondenten verwachten dat “dat wel goed zit”.

Gebruikte functionaliteit

Er is vrij uitgebreid onderzoek gedaan naar de functionaliteit die gebruikt wordt, zelfs uitgesplitst naar leverancier. Mij was al duidelijk dat de gap steeds groter wordt tussen beschikbare functionaliteit en het daadwerkelijke gebruik er van. Dit onderzoek toont dat aan. Basisfunctionaliteit wordt door slechts 84% gebruikt. Overige functionaliteit wordt vaak maar door minder dan 40% van de gebruikers daadwerkelijk ingezet. Overigens kan ik me voorstellen dat de vraagstelling op deze percentages invloed heeft gehad.

Gemiste kans

Waar de opstellers van dit onderzoek een kans hebben laten liggen, is de vraag wat de gebruikers nu precies aan functionaliteit nodig hebben. Er wordt wel gevraagd waar het systeem geschikt voor is en welke functionaliteit gebruikt wordt. Het onderzoek redeneert te veel vanuit de leverancier (aanbod) en niet vanuit de gebruiker (vraag). De ontbrekende “need to haves” zijn juist zo interessant.

Bron: Werf& nummer 12 en Rapport

1 reactie

  1. Kees Kamsteeg op 13 januari 2011 om 14:13

    Tom, bedankt voor je kritische beschouwing waarin ik kan me volledig kan vinden.
    In de periode 2000 – 2003 heb ik voor mijn toenmalige headhuntbureau meegewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een recruitmentsysteem (maatwerk). Een interessant en hels karwei omdat het juist de kern van je organisatie raakt en grote invloed heeft op bedrijfsvoering en resultaat.
    Wellicht is de respons laag omdat weinig recruiters zich verdiepen in de achterliggende systemen en noodzaak / nut daarvan inzien. Ze zijn meer bezig met het zoeken en “plaatsen” van kandidaten.
    Daardoor zijn bureaus wellicht weinig kritische kopers van een recruitmentsysteem en volgen ze de commerciële adviezen van een leverancier. Met alle gevolgen van dien tijdens de implementatie en het gebruik zoals ontevreden gebruikers die niet zijn betrokken bij het opstellen van de requirements en keuze van een systeem.