VNU Media

Het nieuwe multiplatform vormt de basis voor alle recruitmentfunctionaliteit die door de sites van VNU Media geleverd wordt. Voorheen was vrijwel alle techniek uitbesteed aan Amerikaanse leveranciers. Het platform is nu volledig inhouse ontwikkeld. Intermediair, IntermediairPW, Tweakers, Computable, InICT en InOverheid draaien al op het nieuwe recruitmentplatform. Nationale Vacaturebank moet nog worden gemigreerd.

Aanleiding

Quintin Schevernels, COO bij VNU Media, geeft aan wat de aanleiding voor deze ontwikkeling is: doordat alle techniek en softwareontwikkelaars nu bij VNU Media ge-insourced zijn, hebben zij volledig zeggenschap over de agenda. Er zijn geen afhankelijkheden met derden meer ten aan aanzien van beschikbaarheid van ontwikkelcapaciteit. Door te werken aan een platform, waar alle sites gebruik van kunnen maken, wordt er een veel hoger rendement op de gemaakt investeringen gemaakt.

Conversies

Momenteel ligt de focus op het leggen van een goed fundament. Doelstelling van elk recruitmentsite is het tot stand brengen van een match tussen sollicitant en vacature. Recruitmentsites moeten conversies realiseren. Voor zowel de werkzoekende als de werkgever moet het proces zo prettig mogelijk verlopen. Tijdens de ontwikkeling van het platform is er voor gezorgd dat de gebruiksvriendelijkheid zo hoog mogelijk is en dat onnodige handelingen worden vermeden. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van de analytics. Er wordt door VNU meer informatie verzameld, waarvan een deel door de vacaturehouder te raadplegen is. Op termijn gaat VNU Media benchmarks aanbieden waarmee werkgevers resultaten met die van branchegenoten kunnen vergelijken. De resultaten die wijzigingen op het gebied van SEO met zich meebrengen zijn in dit stadium nog niet goed te interpreteren omdat het platform daarvoor nog te kort actief is.

Nieuwe functionaliteit

In deze release van het platform is nog niet veel nieuwe functionaliteit toegevoegd. Quintin geeft aan dat migratie van de Nationale Vacaturebank nu boven aan de prioriteitenlijst staat en dat ze een volle ontwikkelagenda hebben met nieuw te ontwikkelen functionaliteit. Over inhoud en prioritering heeft Quintin weinig losgelaten. Het platform biedt nu nog geen centrale informatievoorziening voor de verschillende labels van VNU Media. Dat is volgens hem wel een logische stap waarmee één account voor alle sites tot de mogelijkheden gaat behoren.

Mijn verwachting

Op mijn vragen met betrekking tot specifieke nieuwe functionaliteit kreeg ik geen concrete informatie in hoeverre deze op de ontwikkelagenda staan. Afgaande op de antwoorden, is dit mijn verwachting:

Centralisatie informatievoorziening

Niet alleen één inlognaam, maar ook één plaats waar de werkzoekende zijn CV kan beheren. Voor de werkgever één dashboard waarmee hij zijn vacatures op alle voor hem relevante recruitmentsites van VNU Media kan plaatsen. De e-commercesites van Coolblue vormen daarbij een goed voorbeeld. Elke shop heeft een eigen aanbod, maar als je wilt, kun je door alle shop tegelijk zoeken. Ook vindt je je eigen winkelwagentje weer terug als je een andere webshop bezoekt. Dit zijn principes die je goed kunt vertalen richting de labels van VNU Media.

Social Media

Momenteel is er weinig integratie met social media. De tip-a-friend functie kan gebruikt worden om een vacature door te sturen en er lopen een aantal twitterfeeds en LinkedIngoups van VNU Media zelf. Verwijzing naar LinkedInprofielen van werkgever en toekomstig manager zijn nu niet mogelijk. Usergenerated content gaat wel een rol spelen, maar ik denk dat daarbij informatie uit de eigen producten de voorkeur zal hebben.

Analytics

VNU verzamelt nu meer informatie. Op dit punt zal VNU keuzes maken in hoeverre ze die beschikbaar maken voor werkgevers. Ik verwacht dat ze hierin terughoudend zullen zijn. Informatie als SEO zoekwoorden en de bronnen via welke de sollicitant bij de vacature terecht komt, zijn belangrijk voor de werkgever: schrijf ik m’n vacatureteksten op de juiste wijze? In hoeverre dragen mijn eigen inspanningen op het gebied van social media bij tot het resultaat? Vragen waarop nu nog volgens mij geen enkel jobboard antwoord geeft en waarin VNU Media zich zou kunnen onderscheiden. Ik vermoed dat veel van dit soort informatie als “bedrijfsgeheim” wordt gezien.

Corporate recruitmentsites

VNU Media is fors aan het investeren in technologie. Daarbij is het platformprincipe een belangrijk uitgangspunt. Corporate sites zou je als een extra kanaal kunnen zien. Door de ontwikkelde technologie beschikbaar te stellen voor Corporate recruitmentsites, kan de investering verder renderen. Of dit in de toekomst gaat gebeuren, is sterk afhankelijk van de strategie van het bedrijf en in hoeverre zij zich als technologiebedrijf wil profileren.

ATS

Op de vraag of er richting een lightweight ATS wordt gewerkt, geeft Quintin aan dat zoiets denkbaar is, evenals multi-posting naar de verschillende recruitmentsites van VNU Media. Ook hier dus geen concreet antwoord, maar het lijkt me duidelijk dat werkgevers uitgebreider binnen hun W&S proces ondersteund zullen worden.