ABN AMRO

Bij het versturen van ontslagbrieven heeft ABN Amro een fout begaan. Vijftien mensen werd ten onrechte medegedeeld dat zij boventallig verklaard werden. Vijftien andere mensen die eigenlijk “buiten de boot” zouden vallen, kregen daardoor de mededeling dat zij hun baan konden behouden.

De oorzaak voor deze verwisseling lag in de verschillen in datumnotatie tussen Nederland en Amerika. De geboortedata werden daardoor onjuist verwerkt. ABN Amro heeft besloten alle dertig medewerkers te behouden. De bank maakt momenteel een reorganisatie door, waarbij 6500 van de 30.000 banen komen te vervallen.

Bron: De Financiële Telegraaf 6-8-2010