Veel voorkomende fouten van werkgevers in ontslagprocedures

UWV Werkbedrijf heeft onlangs een lijst opgesteld met de meest voorkomende fouten die werkgevers maken bij ontslag of reorganisatie. In het kort zijn dit de belangrijkste missers:

  1. Onvoldoende alternatieven voor ontslag onderzoeken
  2. Collectief ontslag niet aan de bonden melden
  3. Onvoldoende onderbouwing van ontslagaanvragen
  4. Verkeerde medewerkers voordragen voor ontslag door onjuiste afspiegeling
  5. Onvoldoende functionerende medewerkers bij reorganisaties voor ontslag voordragen, terwijl ze hiervoor volgens de regels niet in aanmerking komen
  6. Het opheffen van functies en zittende werknemers laten solliciteren naar de nieuwe functie, terwijl deze niet wezenlijk afwijkt van de oude functie
  7. Geen of weinig ‘nazorg’ voor boventallig personeel, waardoor de indruk kan ontstaan dat het gaat om “kennelijk onredelijk ontslag”