Cliëntvolgsysteem voor Rijksoverheid

Rijksoverheid

Mijn dienstverlening bestond uit consultancy en projectmanagement t.b.v. de ontwikkeling en implementatie van een cliëntvolgsysteem voor Interdepartementale en Interne Mobiliteit (BOSS/Mobiliteit).

In opdracht van het ministerie van BZK is een pilot ontwikkeld. Het clïentvolgsysteem zorgde er voor dat trajecten nauwgezet bewaakt werden en dossiers met minimale inspanning up-to-date bleven. Integratie met de carrièresites www.werkenbijhetrijk.nl en www.mobiliteitsbank.nl zorgde er voor dat vacatures rijksbreed met de profielen van herplaatsers werden gematched. De rapportagemodule zorgde voor de gewenste managementinformatie.

Vervolgens is het systeem uitgerold naar in totaal 15 rijksoverheidsorganisaties. In een later stadium is het systeem door mij geschikt gemaakt om het Sociaal Flankerend Beleid (SFB) van de Rijksoverheid te ondersteunen.