e-HRM systeem voor fusie van Vitens en Hydron

e-HRM systeem voor het reorganisatie van Vitens

Mijn dienstverlening bestond uit projectmanagement t.b.v. de ontwikkeling en implementatie van een e-HRM systeem voor de fusie van de drinkwaterbedrijven Vitens en Hydron. Binnen het project heb ik intensief samengewerkt met Randstad HR solutions.

Het ontwikkelde systeem (Mentor) zorgde er voor dat het reorganisatieproces volgens plan verliep en voortdurende gemonitored kon worden. De complexiteit van het proces en de omvang van de betrokken organisaties zorgde voor een flinke uitdaging. Belangrijke aspecten daarin waren:

  • De huidige organisaties hanteerden verschillende functieboeken en organisatiestructuren
  • Het UWV afspiegelingsbeginsel moest worden gevolgd en onderbouwd
  • De afspraken die waren gemaakt met de OR en waren beschreven in het sociaal plan zorgen voor aanvullende eisen
  • De medewerkers kregen de gelegenheid hun voorkeuren kenbaar te maken en deze werden in het proces zo veel mogelijk meegenomen.

Op basis van deze informatie werd de bemensing van de nieuwe organisatie uitgerekend. Hierbij werden +/- 1.500 medewerkers werden herplaatst. Alle rapportages en correspondentie werden door het systeem gegenereerd.

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van het toepassen van software bij reorganisaties kunt u in dit artikel vinden.