e-HRM systeem voor de reorganisatie van Philadelphia Zorg

e-HRM systeem voor de reorganisatie van Philadelphia Zorg

Mijn dienstverlening bestond uit projectmanagement t.b.v. de ontwikkeling en implementatie van een e-HRM systeem voor de reorganisatie van Zorgorganisatie Philadelphia (circa 9.500 medewerkers op 800 locaties). Binnen het project hebben we intensief samengewerkt met Randstad HR solutions.

Het ontwikkelde systeem (Mentor) zorgde er voor dat het reorganisatieproces volgens plan verliep en voortdurende gemonitored kon worden. De complexiteit van het proces en de omvang van de betrokken organisatie zorgde voor een flinke uitdaging. Belangrijke aspecten daarin waren:

  • Binnen de organisatie werd een rayonstructuur ge├»ntroduceerd
  • Het UWV afspiegelingsbeginsel moest worden gevolgd en onderbouwd
  • De afspraken die waren gemaakt met de OR en waren beschreven in het sociaal plan zorgen voor aanvullende eisen
  • De medewerkers kregen de gelegenheid hun voorkeuren kenbaar te maken en deze werden binnen het proces zo veel mogelijk gehonoreerd
  • Via een koppeling met Raet Beaufort wordt basisinformatie doorlopend bijgewerkt en verrijkt indien nodig

Op basis van deze informatie werd de bemensing van de nieuwe organisatie uitgerekend. In deze reorganisatie waren +/- 6.500 medewerkers betrokken. Alle rapportages en correspondentie werden door het systeem gegenereerd.

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van het toepassen van software bij reorganisaties kunt u in dit artikel vinden.