e-HRM systeem voor de reorganisatie van Vitens

e-HRM systeem voor het reorganisatie van Vitens

Mijn dienstverlening bestond uit projectmanagement t.b.v. de ontwikkeling en implementatie van een e-HRM systeem voor de reorganisatie van Vitens.

Het ontwikkelde systeem (Mentor) zorgde er voor dat het reorganisatieproces volgens plan verliep en voortdurende gemonitored kon worden. De complexiteit van het proces en de omvang van de betrokken organisatie zorgde voor een flinke uitdaging. Belangrijke aspecten daarin waren:

  • Het UWV afspiegelingsbeginsel moest worden gevolgd en onderbouwd
  • De afspraken die waren gemaakt met de OR en waren beschreven in het sociaal plan zorgen voor aanvullende eisen
  • De medewerkers kregen de gelegenheid hun voorkeuren kenbaar te maken en deze werden binnen het proces zo veel mogelijk gehonoreerd
  • Bij plaatsing stelt het systeem meteen de dichtstbijzijnde standplaats vast
  • Via een koppeling met SAP wordt basisinformatie doorlopend bijgewerkt en verrijkt indien nodig

Op basis van deze informatie werd de bemensing van de nieuwe organisatie uitgerekend. Alle rapportages en correspondentie werden door het systeem gegenereerd.

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van het toepassen van software bij reorganisaties kunt u in dit artikel vinden.