e-HRM systeem voor de reorganisatie van de VWA

e-HRM systeem voor de reorganisatie van de VWA

Mijn dienstverlening bestond uit projectmanagement t.b.v. de ontwikkeling en implementatie van een e-HRM systeem voor de reorganisatie van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit). Tijdens deze reorganisatie vond een fusie tussen VWA, AID en PD plaats.

Het ontwikkelde systeem (BOSS) zorgde er voor dat het reorganisatieproces volgens plan verliep en voortdurend gemonitored kon worden. De complexiteit van het proces en de omvang van de betrokken organisaties zorgde voor een flinke uitdaging. Belangrijke aspecten daarin waren:

  • Tijdens de reorganisatie werd gewerkt met een zgn. TWO (tijdelijke werkorganisatie)
  • De afspraken die waren gemaakt met de OR en waren beschreven in het sociaal plan zorgden voor aanvullende eisen
  • De medewerkers kregen de gelegenheid hun voorkeuren kenbaar te maken en deze werden in het proces zo veel mogelijk gehonoreerd
  • Via een koppeling met SAP (P-Direkt) wordt basisinformatie doorlopend bijgewerkt en verrijkt indien nodig

Bij de reorganisatie waren +/- 2.200 medewerkers betrokken. Alle rapportages en correspondentie werden door het systeem gegenereerd.

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van het toepassen van software bij reorganisaties kunt u in dit artikel vinden.