Recruitmentsysteem voor (Rijks)overheid

Rijksoverheid

Mijn dienstverlening bestond uit consultancy en projectmanagement t.b.v. de ontwikkeling en implementatie van het recruitmentsysteem BOSS/W&S.

In opdracht van het ministerie van BZK is een pilot gestart bij een zevental ministeries. Daarbij was het een grote uitdaging om tot een gestandaardiseerd W&S proces te komen. De integratie met de carrièresites www.werkenbijdeoverheid.nl, www.werkenbijhetrijk.nl en www.mobiliteitsbank.nl zorgde voor een effectieve publicatie van vacatures, volledige digitalisering van het sollicitatieproces en een praktische invullen aan (inter)departementale talentpools.

Na een succesvolle pilotfase is het systeem vervolgens uitgerold naar in totaal 21 overheidsorganisaties (rijksoverheid, rijksdiensten en provinciale overheid).